Brønn urtekalkulator 🌿


Pris på urter og forbruk av urtepotter med Brønn vil variere. En urt kan holde mange måneder i Brønn, men vi regner med at de spises opp raskere enn de vokser av og til. Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

Vi baserer regnestykket på holbarheten av én urteplante med og uten én Brønn.

Evt. rabatter og frakt er ikke medregnet.

Beregnet forfruk av urtepotter pr. år med Brønn Base: 26 stk (Ny annenhver uke)

Beregnet forfruk av urtepotter pr. år med Brønn m/ vekstlys : 17 stk (Ny hver tredje uke)

Beregnet pris pr. urtepotte = 25 kr