Brønn Tue for butikkurter

Et lite stykke kjøkkenhage - innendørs
  • For urtene som kjøpes i butikken
  • Sparer miljøet for avfall og klimagasser
  • Sunnere og bedre middager
  • Alltid friske urter på kjøkkenet